Don Bosco internaat Gent

Wie zijn onze partners in opvoeding?

  • We werken Thuis-ondersteunend: opvoeden doen we samen mét de ouders, door het onderhouden van intense contacten.

  • Via de Jeugdwerking ‘KAJ’ hebben de jongeren inspraak in de werking. Ze worden nauw betrokken.
    Uit de jeugdwerking groeide een oud-leerlingen- en vrijwilligerswerking.
    Samen met de ouders groeide dit uit tot een eigen VZW.: KAJ Don Bosco vzw.

  • We onderhouden een nauwe samenwerking met scholen uit het Nederlandstalig lager en secundair onderwijs in Gent en omgeving. Hierdoor beschikken we over een groot aanbod aan studierichtingen op maat van elke jongere.

  • Er is een goede relatie met heel wat ondersteuningsdiensten binnen onderwijs en Jongerenwelzijn zoals CLB-centra, centra algemeen welzijnswerk, jongeren advies centra, centra voor geestelijke gezondheidszorg, psychologen, logopedisten, pleegzorg, consulenten …

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen
Jeugdhulp
Vlaanderen is kansrijk opgroeien
Vlaanderen is onderwijs